BIM för byggmästare

Små och medelstora företag som saknar egna resurser för att utveckla och använda BIM och 3D CAD i sina projekt kan nu få hjälp att komma igång med sitt BIM-arbete genom handboken "BIM, ByggnadsInformationsModeller för byggmästare"

Syfte

Projektets syfte var att ta fram en BIM-handbok. Handboken ska underlätta för mindre och medelstora byggmästare och entreprenörer att använda BIM och 3D CAD i sina projekt. Förhoppningen är att dessa bättre ska kunna dra nytta av möjligheterna med olika ambitionsnivåer i olika skeden i projekten.

BIM-handboken ska kunna användas av yrkesmänniskor i projekten med god kunskap om byggande och projektering men utan krav på speciella IT-kunskaper utöver det som är normalt i denna typ av företag.

Boken avser täcka grunderna för BIM med fokus på visualisering, projektering för effektivare produktion och mängdberäkning för kalkyl med mera. Dessutom kan en översiktlig behandling av stöd via BIM för planering av produktion och inköp samt av information till förvaltning rymmas inom denna etapp.

Resultat

I projektet har en praktiskt utformad handbok tagits fram för att skapa ett stöd för det egna arbetssättet och för samarbetet med projektörer. Resultatet presenterades år 2010.

Projektdokumentation

Slutrapport - handbok (pdf)

Kortversion - inklusive filmlänkar (pdf)

Infoblad

Handbok ger stöd i BIM-arbetet  (pdf) (doc)

Komplement till handboken

Bilaga 1 A En gipsskivas liv (xls)

Bilaga 3 A Förfrågningsunderlag för prekvalificering (doc)

Bilaga 3 B Val av nyttor (doc)

Bilaga 3 C Utrymmestabell (xls)

Bilaga 3 D Byggdelstabell (xls)

Bilaga 3 F Checklista projektering (doc)

Bilaga 4 A AMA AF (doc)

Bilaga 4 B Checklista produktion (doc)

Projektdeltagare

Einar Mattson Byggnads AB, BOL Entreprenad AB, Byggnads AB Åke Sundvall, Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Folkhem Produktion AB, Maxera Bostad AB och Q-GRUPPEN AB.

Kontakt

Carl-Erik Brohn
carl-erik.brohn@telia.com
070-557 11 49