BIM Armeringsinformation

Projektet visar på olika lösningar för hur armeringsinformationen kan föras över digitalt från konstruktör till entreprenör och vidare till armeringstillverkaren utan att informationen behöver återskapas i varje led.

Syfte

Syftet är att visa på hur armeringsinformationen kan föras över digitalt från konstruktör till entreprenör och vidare till armeringstillverkaren utan att informationen behöver återskapas i varje led. projektet visar på alternativa lösningar som alla fungerar men har olika för- och nackdelar.

Metod

I utvärderingen har vi utgått ifrån ett byggprojekt, Bagers plats, i Malmö. Det skarpa byggprojektet har inte påverkats utan istället har vi haft ett fiktivt parallellt informationsflöde där vi har testat den nya metodiken med att föra över armeringsinformationen digitalt hela vägen. De inblandade personerna i de olika leden har sedan intervjuats om vilka effekter den nya metodiken skulle ha.

Den primära anledningen till att den nya metodiken kördes i ett parallellt flöde var att avtal mellan de olika parterna redan var klara och att en stor del av arbetet redan var påbörjat.

Infoblad

"BIM i armeringsprocessen effektiviserar arbetet" (PDF)

Rapport

Ladda ner rapport Armering i byggprocessen

Medverkande
 

  • Pär Ekström, Tyréns, Konstruktör
  • Anders Lagerås, Tyréns, Konstruktör
  • Tommy Wally, NCC, Platschef (Bagers plats)
  • Ulf Drottz, NCC, Arbetsledare (Bagers plats)
  • George Afram, NCC, Fabrikschef (NCC Armering)
  • Henrik Hyll, NCC, Författare