Armeringsinformation och BIM

Hur kan armeringsinformationen föras över digitalt från konstruktör till entreprenör och vidare till armeringstillverkaren utan att informationen behöver återskapas i varje led? Det här projektet visar på möjligheterna med att visualisera armeringen i 3D för att kunna användas av produktionspersonalen.

Syfte

Syftet med projektet var att visa på hur armeringsinformationen kan föras över digitalt från konstruktör till entreprenör och vidare till armeringstillverkaren utan att informationen behöver återskapas i varje led. Utöver det visade projektet på möjligheterna med att visualisera armeringen i 3D för att kunna användas av produktionspersonalen.

Projektet ingick som en delmängd i SBUF-projektet Armering i byggprocessen som avslutades 2011-2012.

Ladda ner informationsblad från SBUF

Ladda ner rapport Armering i byggprocessen

Mål

Utvärdering sker genom intervjuer av de inblandade. Den konstruktionsdel som väljs för BIM-modulering tillhör en del som redan har ritats och specats på traditionellt vis. Man kunde därför i projektet jämföra det nya arbetssättet med ett mer traditionellt arbetssätt på exakt samma konstruktionsdel. Förväntningen var att man på så sätt skulle få de olika aktörernas synpunkter med för- och nackdelar för de olika arbetssätten. Förutom att verifiera att informationsöverföringen går så smidigt som man hoppas så låg fokus på att studera nedlagd tid för de olika aktörerna, total ledtid för informationsöverföringen samt risken för fel.

Projektdeltagare

Tyréns, NCC och Cementa

Kontakt

Pål Hansson, Tyréns AB