Armering i byggprocessen - Effektivisering av informationshanteringen

Projektet arbetade för en förbättrad metodik för informationshantering för armeringsstål från projektplanering till färdig konstruktion genom nyttjande av moderna IT-verktyg.

Syfte och mål

Att utveckla, testa och beskriva en förbättrad metodik för informationshantering för armeringsstål från projektplanering till färdig konstruktion genom nyttjande av moderna IT-verktyg.

Genomförande

Arbetet genomfördes till stor del i nära samverkan med de aktörer som är involverade i hanteringen av armeringsinformation, från projektering och specificering via tillverkning och leverans till byggarbetsplats. I projektet ingick det även att inventera vilka befintliga IT-verktyg som fanns tillgängliga. Dock har inga nya IT-verktyg tagits fram då detta ej ingick i projektets uppdrag.

Projektdeltagare

NCC, Tyréns, Tibnor, WSP, Svevia, Malmö Stad, Wihlborgs, Peab, BE Group, JM, Ramböll, Stomkon, A-betong, Vägverket, Celsa, Centerlöf, Holmberg, Banverket och ELU konsult

Kontakt

Christer Karström
christer.karstrom@ncc.se