BoIT

Projektet api för nyckel och passagesystem avser att definiera och dokumentera hur information mellan lås och passagesystem och andra applikationer som fastighetssystem ska utföras i realtid.

Projektet api för nyckel och passagesystem ingår som ett delprojekt i projektet BoIT-api. Projektet BoIT-api drivs av fi2 Förvaltningsinformation och SABO och färdigställs parallellt med api för nyckel och passagesystem. BoIT-api 1.0 lanseras av SABO och kommer att utgöra grund för ett flertal api med specifika syften. Api 1.0 har finansierats av SABO och innehåller grunder för kommunikationen för tillkommande delprojekts apier. Api 1.0 skall övertas och sedermera förvaltas av BIM Alliance.

Projektet startades officiellt 2013-12-18 och ska definiera och dokumentera hur information mellan lås och passagesystem och andra applikationer som fastighetssystem ska utföras i realtid. Projektets syfte är att skapa en första version av ett api där information mellan de system som äger informationen för lås och passagesystem samt de system som äger informationen avseende fastighet, byggnad, lägenhet, hyresgäst m.m. utbyts för att undvika dubbelregistreringar och dubbellagring och förenkla administrationen av nämnda uppgifter.

Api skall vara baserat på fi2xml 1.3 samt i möjligaste mån utnyttja de api-anrop som tagits fram i BoIT-api 1.0. Projektet ska i sin slutrapportering lämna över en dokumentation över api samt föreslå vad föreningen kan göra för att underlätta implementeringen av api i både passagesystem och fastighetssystem - samt i andra system som kan tänkas använda eller visualisera informationen. Stöd för transaktionsbaserad överföring av lås- och passagesystemsinformation med ett standardiserat format. Detta för att förenkla och standardisera integrationen mellan de olika system som använder informationen som fordras för ett komplett integrerat lås- och passagesystem.