Projekt

BIM Alliance arbetar i projektform för att möta gemensamma utvecklingsbehov inom sektorn. Det kan röra standarder likväl som processer eller arbetssätt som rör flera aktörers gemensamma behov. BIM Alliance driver i viss utsträckning egna projekt, men verkar framförallt för att initiera projekt bland föreningens medlemmar. Vi sprider även information om utförda utvecklingsinsatser inom sektorn och vill också bidra till att fler sådana initiativ kommer till stånd.

Projektkatalog

Här finns goda exempel som belyser fördelarna med ett nytt arbetssätt eller tillämpning av BIM som gynnar processutvecklingen i branschen. Projekt som initierats av eller är av intresse för BIM Alliance samlar vi i en projektkatalog.

Se hela projektkatalogen 

Infoblad

Resultat från projekt genomförda inom BIM Alliance, och andra gemensamma initiativ från våra medlemmar, presenteras i populärvetenskaplig form som infoblad.

Till infobladen

Initiera och driva utvecklingsprojekt

BIM Alliance vill vara en katalysator för att fler utvecklingsinsatser kommer till stånd, gärna där flera medlemmar går samman och engagerar sig i ett angeläget område. Som medlem kan man komma med förslag på insatser dels genom våra intressegrupper, dels genom att kontakta någon i programledningen.

En process för att komma vidare med en idé kan se ut så här:

 • Identifiera områden/delprocesser med stor nytta och förbättringspotential
 • Identifiera hinder
         a. Program/system
         b. Information
         c. Utbildning
         d. Rutiner/organisation
 • Formulera projekt som kan eliminera hindret
 • Hitta finansiering
 • Tillsätt projektledare och styrgrupp
 • Kör!

Har du frågor eller en projektidé?

Kontakta oss

 

BIM Standardiseringsbehov

I rapporten BIM Standardiseringsbehov kan du läsa om att det finns stora behov av standardisering inom BIM-området.

Här beskrivs 10 konkreta utvecklingsprojekt som behövs för att sektorns alla aktörer ska kunna dra full nytta av BIM.

Läs mer och ladda ner rapportenarrow