Kommunikation

Webb

Webbplatsen är den viktigaste kommunikationskanalen för föreningen där aktuell information om aktiviteter finns, liksom tillgång till branschgemensamma verktyg och standarder.

Nyhetsbrev

BIM Alliance nyhetsbrev kommer ut 11 gånger per år, runt den 20:e i varje månad, förutom i juli. Nyhetsbrevet är en medlemsförmån och skickas exklusivt till personer hos våra medlemmar som meddelat att de vill ha brevet. Andra intressenter än våra medlemmar får tillgång till tidigare nummer här på webben:

Läs tidigare nyhetsbrev

Infoblad

BIM Alliance infoblad är journalistiska artiklar som presenterar resultat från projekt genomförda inom BIM Alliance, eller gemensamma initiativ från BIM Alliance medlemmar.

Läs infobladen

BIM Alliance i media

BIM Alliance publicerar regelbundet krönikor i Byggindustrin och syns i andra sammanhang.

Till BIM Alliance i media

 

Infoblad

Resultat från projekt genomförda inom BIM Alliance, och andra gemensamma initiativ från våra medlemmar, presenteras i populärvetenskaplig form som infoblad:

Läs infobladarrow