Intressentgrupp projektledning


BIM för projektledare

Intressentgruppen för projektledning har fokus på projektledarens och projekteringsledarens arbete avseende BIM och hur dessa roller kan påverka och driva implementering av BIM-nyttor på olika sätt i skarpa projekt. Gruppen har deltagare från konsulter, arkitekter, entreprenörer och byggherrar alla med inriktning på projektledning.

Möten

Projektledningsgruppen träffas cirka fyra gånger per år.

Gruppen har identifierat följande ämnen som särskilt viktiga att diskutera: roller och ansvar, processer, kompetens, nyttomätningar, upphandling och kravställan.

En arbetsgrupp är tillsatt som håller på att ta fram förslag på en gemensam benämning för olika BIM-roller och deras kompetensbehov, att användas som stöd bland annat i upphandlingar. Vid varje möte presenterar något företag tillämpningar eller goda lösningar som använts i något projekt.

Mötesdatum finns i BIM Alliance nyhetsbrev, och på denna webbplats - i kalendariet.

Anmälan om deltagande meddelas Nina Borgström på adressen nina.borgstrom@bimalliance.se

Kontakt

Nina Borgström, White arkitekter
nina.borgstrom@bimalliance.se

 

Kommande möte

Nästa möte för intressentgruppen visas i kalendariet.

Kalendariumarrow