Intressentgrupp Byggmaterial

 
Byggmaterial och BIM

Intressentgrupp Byggmaterial samlar framför allt företag som tillverkar och distribuerar byggmaterial och byggprodukter.

Exempel på frågeställningar som gruppen arbetar med är Digitala Byggvarudeklarationer, EPD (Environmental Product Deklaration) och Vilma (informationsstandarden för identifiering och spårbarhet). Gruppen arbetar också med frågor om system och möjligheter att använda BIM för att tidigt i processerna jämföra olika produkter och lösningar. Eftersom representanter för konsult- och byggföretag medverkar i gruppen lyfts också frågor som inköp och logistik in i diskussionerna.

Gruppen har också en naturlig koppling till föreningen BEAst, Byggsektorns elektroniska affärsstandard, och med flera av de andra intressentgrupperna inom BIM Alliance.

Ladda ner intressentgruppens programförklaring

Möten

Gruppen startade hösten 2015. Mötesdatum publiceras i kalendariet på denna webbplats.

Till kalendariet

Kontakt

Johan Söderqvist, Celsa Steel Services
johan.soderqvist@celsa-steelservice.com

Mårten Lindström, BIM Alliance
marten.lindstrom@bimalliance.se

 

 

Kommande möte

Nästa möte för intressentgruppen visas i kalendariet.

Kalendariumarrow