Intressentgrupp bygg och installation


BIM för bygg och installation

Intressentgruppen för bygg och installation är uppdelad i två grupper, en som fokuserar på projektering och en med fokus på produktion och förvaltning. I båda grupperna är inriktningen BIM och vilken nytta BIM kan ge för vår bransch. Gruppen består av konsulter, entreprenörer, byggherrar och andra branschmänniskor, alla med fokus kring installationer.

Möten

Bygg- och installationsgruppen träffas cirka fyra gånger per år.

Vid varje möte presenteras antingen något företag eller så görs ett studiebesök på ett projekt av intresse. Gruppen diskuterar, identifierar och arbetar med olika typer av frågor inom BIM och installation, till exempel upphängningar av installationer, virtuellt byggande, montagemått och åtkomst för service i trånga utrymmen, inköp, planering, kalkyl och arbetsberedning. En arbetsgrupp arbetar särskilt med BIP (Building Information Properties). BIP är ett försök att standardisera vilken information och vart information ska återfinnas på objekten i en BIM-modell. I BIP-gruppen finns representanter ifrån Sweco, WSP, ÅF, Ramböll och Skanska.

Mötesdatum hittar du i kalendariet.

Anmälan om deltagande meddelas Sara Beltrami på adressen sara.beltrami@bimalliance.se

Kontakt

Sara Beltrami, Tyréns
sara.beltrami@bimalliance.se

 

Kommande möte

Nästa möte för intressentgruppen visas i kalendariet.

Kalendariumarrow