buildingSMART utveckling

buildingSMART är ett öppet och neutralt internationellt samarbete rörande utveckling och användning av öppna standarder för BIM.

Gruppen buildingSMART utveckling har som syfte att följa och informera om utvecklingen och sprida användningen av buildingSMART-verktyg:

  • Datamodell IFC
  • Ordbok bSDD
  • Process IDM
  • Objektbibliotek
  • BIM-viewers

BIM Alliance Sweden/buildingSMART-forum är medlem i buildingSMART Nordic och därigenom med i ett ”chapter” inom buildingSMART International. buildingSMART-forum fungerar både som arbetande forum och som resursforum. 

IFC är den internationella standarden för produktmodeller inom plan-, bygg- och förvaltningsprocesserna. Den ger förutsättningar för att:

  • utveckla nya och befintliga programvaror som stödjer processerna
  • gemensamt dela information på ett nytt sätt mellan aktörer i processerna

Denna utveckling kommer att leda till att nya krav på kompetens och användning av programvaror kommer att ställas på alla aktörer.

Genom att vara medlem i BIM Alliance kan man få information och vara med och påverka denna utveckling.

Läs om buildingSMART international

Läs om standarder inom buildingSMART

Läs om buildingSMART-relaterade verktyg

Nyhetsbrev från buildingSMART

Genom att läsa nyhetsbrev från buildingSMART håller du dig uppdaterad.

Läs nyhetsbrev från buildingSMART

Kontakt

Mejla Väino Tarandi för mer information:
vaino.tarandi@bimalliance.se

 

Kommande möte

Nästa möte för buildingSMART-gruppen visas i kalendariet.

Kalendariumarrow

Nyhetsbrev från buildingSMART

buildingSMART är ett internationellt samarbete rörande utveckling och användning av öppna standarder för BIM.

Håll dig uppdaterad och läs buildingSMARTs nyhetsbrev!

Läs buildingSMARTs nyhetsbrevarrow