Intressentgrupper

BIM Alliance intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer. Grupperna är till för medlemmar i BIM Alliance.

Anläggning

Gruppen för anläggning har fokus på hur BIM kan utveckla och förbättra processer inom anläggning.

Läs om gruppen anläggning

Förvaltning

Gruppen för förvaltning har främst fokus på BIM i förvaltningsprocessen, men även på vilka krav detta medför på BIM-modellen i byggprocessen och på hur BIM kan användas för kravställande i tidiga skeden. Tre stycken fokusgrupper är knuta till gruppen för att skapa förutsättningar för ett mer operativt arbete.
 
Läs om gruppen förvaltning

Bygg och installation

Gruppen för bygg och installation är uppdelad i två grupper, en som fokuserar på projektering och en med fokus på produktion och förvaltning. I båda grupperna är inriktningen BIM och vilken nytta BIM kan ge för branschen.

Läs om gruppen bygg och installation

Byggmaterial

Intressentgrupp byggmaterial samlar framför allt företag som tillverkar och distribuerar byggmaterial och byggprodukter.

Läs om gruppen byggmaterial

Projektledning

Gruppen för projektledning har fokus på projektledarens och projekteringsledarens BIM-arbete. Hur kan dessa roller påverka och driva implementering av BIM-nyttor på olika sätt i skarpa projekt?

Läs om gruppen projektledning

Miljö och energi

Intressentgruppen för miljö och energi hanterar och driver frågor som berör miljö- och energiområdet. 

Läs om gruppen miljö och energi 

buildingSMART utveckling

buildingSMART är ett öppet och neutralt internationellt samarbete rörande utveckling och användning av öppna standarder för BIM. Gruppen buildingSMART utveckling har som syfte att följa och informera om utvecklingen och sprida användningen av buildingSMART-verktyg.

Läs om gruppen buildingSMART utveckling

 

Kontaktpersoner - BIM Alliance grupper

Vill du delta i någon av BIM Alliance intressentgrupper? Kontakta då respektive kontaktperson.

Anläggning:
Johan Asplund
johan.asplund@bimalliance.se

Förvaltning:
Lars Lidén
lars.liden@bimalliance.se

Leif Sundbom
leif.sundbom@bimalliance.se

Bygg och installation:
Sara Beltrami
sara.beltrami@bimalliance.se

Byggmaterial:
Johan Söderqvist
johan.soderqvist@bimalliance.se

Projektledning:
Nina Borgström
nina.borgstrom@bimalliance.se

Miljö och energi:
Jonny Hellman
jonny.hellman@bimalliance.se

buildingSMART utveckling:
Väino Tarandi
vaino.tarandi@bimalliance.se