Nätverk och utveckling

BIM Alliance bidrar till implementeringen av BIM-användandet genom att skapa nätverk och sprida information, men även genom att utveckla verktyg och stöd. Medlemmarna engageras aktivt i intressentgrupper, konferenser och seminarier, utvecklingsgrupper och projekt. Nyhetsbrev och informationsblad bidrar till informationsspridande och ökad kunskap.

Intressentgrupper

BIM Alliance intressentgrupper har fokus på olika BIM-relaterade frågor och perspektiv.

Läs mer om BIM Alliance intressentgrupper

Projekt

BIM Alliance arbetar i projektform för att möta gemensamma utvecklingsbehov inom sektorn. Det kan röra standarder likväl som processer och arbetssätt som rör flera aktörers gemensamma behov. BIM Alliance driver i viss utsträckning egna projekt, men verkar framförallt för att initiera projekt bland föreningens medlemmar.

Läs mer om projekt

Seminarier och konferenser

BIM Alliance arrangerar och medverkar i ett flertal seminarier och möten varje år kring BIM-relaterade frågor. Konferenser och seminarier fungerar som mötesplatser för medlemmar och som informations- och kunskapsspridning. Genom att visa goda exempel och berätta om hur BIM kan användas i projekt och förvaltning påskyndas implementeringen av BIM.

Läs mer om seminarier och konferenser

Kommunikation

BIM Alliance verkar aktivt för att sprida information om BIM, bland annat på webbplatsen, i nyhetsbrev eller genom att skriva artiklar och krönikor. Infobladen beskriver nya erfarenheter från verkliga situationer eller som resultat av utvecklingsprojekt.

Läs mer om kommunikation

 

Prenumerera på nyhetsbrev

Är du anställd på ett av BIM Alliance medlemsföretag? Då kan du prenumerera på BIM Alliance nyhetsbrev!

Prenumerera på nyhetsbrevet!arrow