Börjar:
Slutar:
Plats:
Hotell Liseberg Heden, Sten Sturegatan 1, Göteborg
BIM Alliance intressentgrupper

Intressentgrupperna fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer. Grupperna är till för medlemmar i BIM Alliance. Om du vill delta i någon av BIM Alliance intressentgrupper är du välkommen att ta kontakt med gruppens kontaktperson.

Programmet inleds med en presentation av läget gällande BIM inom Trafikverket. Därefter genomförs grupparbeten som, med resultaten från Trafikverkets projektmätningar som grund, diskuterar upplevda problemområden, orsaker och konsekvenser. Målet är ett organisations- och företagsöverskridande erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur BIM ska kunna användas effektivare i investeringsprojekt.

Förväntat resultat av dagen:

 • Ökad samsyn och probleminsikt
 • Gemensam prioritering av problem
 • Förslag till lösningar – för Trafikverket och övriga att ta med sig hem och jobba med

Inbjudna

Mötet är till för medlemmar i BIM Alliance anläggningsgrupp samt utvalda BIM-relaterade personer från Trafikverkets projektverksamhet och sakområde BIM. Inbjudan har skickats ut separat via mejl.

Intressentgrupp Anläggning

Intressentgruppen för anläggning har fokus på hur BIM kan utveckla och förbättra processer inom anläggning.

Preliminärt program

 • 09.00 Frukost
 • 09.30 Sakområdet informerar om BIM inom Trafikverket
 • 10.30 Introduktion mätresultat från Trafikverkets projekt 2017 samt grupparbete
 • 11.30 Lunch
 • 12.30 Fortsättning grupparbete
 • 14.00 Fika
 • 14.15 Presentationer från grupparbete och diskussioner
 • 15.45 Avslutande ord
 • 16.00 Dagen avslutas

Anläggningsgruppen bjuder alla deltagare på frukost, lunch och eftermiddagsfika.

Uppdaterad den