Börjar:
Slutar:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt

Om CoClass CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Om IFC Det öppna filformatet Industry Foundation Classes (IFC) blir det möjligt att fritt byta information mellan olika mjukvaror.

Workshopen vänder sig till dig som kommer använda dig av CoClass i ditt dagliga arbete. Efter workshopen kommer du att ha en ökad förståelse för hur du kan använda CoClass i kombination med IFC.

Workshopen inleds med en genomgång av CoClass och IFC där vi bland annat reder ut vad IFC kan ge för mervärde och hur kollisioner mellan olika klasser i IFC och CoClass hanteras. Vi fortsätter med en story där vi får följa hur CoClass och IFC används i en byggprocess, från tidiga skeden till planering, byggnation och förvaltning.

Film: CoClass på tre minuter

Ur programmet

  • 08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
  • 09.00 – 09.50 Välkomna - introduktion till CoClass och IFC
  • 09.50 – 10.50 Story - vi får följa ett exempel i praktiken
  • 10.50 - 11.00 Kort paus
  • 11.00 – 11.50 Gruppdiskussion
  • 11.50 – 12.00 Summering och avslut

Workshopen arrangeras av BIM Alliance tekniska råd. Rådet samordnar och sprider kunskap om alla utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen. Därigenom ska det bli begripligare och enklare att tillämpa öppen BIM i projekt och förvaltning.


Anmälan

Fullbokat!

Intresset för workshopen har varit stort och anmälan har stängt.

För frågor eller funderingar, kontakta info@bimalliance.se.

Uppdaterad den