Börjar:
Slutar:
Plats:
Brains & Bricks. Campus Norrköping
Tågstation med framrusande tåg

Hur drar du nytta av forskningsresultat i din verksamhet? Hur kan innovation ge din organisation ett försprång?

Under en eftermiddag lyfts exempel på hur organisationer kan arbeta med forskning och innovation för att förändra och förbättra produkter och processer. Du får ta del av pågående och genomförda projekt inom Brains & Bricks och inom stora pågående forskningssatsningar. Blicken läggs också framåt på kommande projekt som kan ge stor nytta i framtiden!

Tider & Lokaler

11.30 – 13.00 Partsnätverk, lunch på "Utsikten" 13.00 – 13.30 Kaffe och registrering 13.30 – 15.30 Seminarium 15.30 – 16.30 Fika och mingel

Du får ta del av hur Brains & Bricks arbetar med att utveckla forskning och innovation med fokus på kostnadseffektiv byggbransch. Den 19 april har Samhällsbyggnadsresan tema digitalisering och därför ligger extra stort fokus på projekt inom Smart Built Environment.

Program

 • 11.30-13.00 Nätverkslunch för parter i Smart Built Environemnet
  Lunchmöte på Utsikten

 • 13.30 Välkomna
  Eva Schelin IQ Samhällsbyggnad och Anders Vennström Brains & Bricks

 • Nyttiggörande med forskning och Innovation
  Eva Schelin, om IQ Samhällsbyggnads programverksamhet

 • Forskning vid universitetet – Bygglogistik
  Anders Vennström, Brains & Bricks

 • Uppkopplad byggplats
  Martin Rudberg, Linköpings universitet, Uppkopplad byggplats

 • Kunskapslyft för digitala processer
  Karin Färnevik, affärsområdeschef samhällsbyggnad, Chalmers professional education

 • Smart planering för byggande
  Monica Ek, WSP och Ulf Hedlund, Tyréns

 • 15.30 Avslutande fikamingel
  Ett tillfälle att ställa frågor till projektledare och nätverka med nya och gamla kollegor

Nätverkslunch för parter

I samband med seminariet arrangeras en nätverkslunch för parter i Smart Built Environment. Under nätverksträffen arrangeras en workshop där parterna får bidra med sina åsikter om hur vi utvecklar nästa programperiod inom Smart Built Environment. Läs mer här om hur du blir part!

Anmälan

Seminariet är öppet för alla. Nätverkslunch enbart för parter i Smart Built Environment


Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den