Börjar:
Slutar:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm
Lär dig mer om BIM till frukost.

Aktörerna i samhällsbyggnadssektorn har nytta av gemensamma rekommendationer för hur modellbaserad information ska hanteras och förvaltas. Det gör effektivt nyttjande av informationen enklare och processer tydligare.

I projektet ”Nationella riktlinjer för BIM och geodata” har man samlat branschgemensamma rekommendationer för hantering av modellbaserad information för aktörer och processer som ingår i livscykelinformationshantering av den byggda miljön. Man har även beskrivit den gemensamma informationsprocessen i planering, byggande och förvaltning, med aktiviteter och gränssnitt. I rapporten rekommenderas också metoder för identifiering och klassificering av objekt i modeller och processer.

På BIM Alliance frukost den 4 april presenterar projektledare Rogier Jongeling resultatet från projektet. Här pekas riktningen ut för hur vi ska arbeta med BIM och geodata i Sverige de kommande åren för att åstadkomma optimal nytta.

Nationella Riktlinjer för BIM och geodata ingår i det Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment - en stor satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Fler frukostmöten

BIM Alliance arrangerar även frukostmöten i maj och juni: - onsdag 2 maj - onsdag 13 juni

Program

07.30 Ekologisk frukost och mingel
08.00 Aktuellt från BIM Alliance
08.15 Nationella Riktlinjer för BIM och geodata
- Projektledare Rogier Jongeling, BIM Alliance programledning och vd på PlanB
09.00 Avslut

Anmälan

Onsdagsfrukosten är en gratis medlemsförmån. Om ditt företag inte är medlemmar i BIM Alliance går det bra att anmäla sig mot en avgift om 300 kr + moms.

Obligatoriskt fält är märkt med stjärna *

Ange namn på organisation eller företagEndast för medlemmar

Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med BIM Alliance aktiviteter.
Uppdaterad den