Börjar:
Slutar:
Plats:
Stadsmissionens lokaler, Stortorget 3, Gamla stan

Tillgången på bostäder och infrastruktur är avgörande för rörligheten på arbets-marknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt, kort sagt för ett väl fungerande samhälle. Att vi har ett stort byggbehov har inte undgått något men Sverige står också inför andra stora investeringar; upprustning av hundratusentals bostäder byggda på 60- och 70-talen samt åtgärder för energieffektivisering i hela det befintliga beståndet av bostäder och lokaler.

Samtidigt är det akut brist på arbetskraft med rätt kompetens inom bygg- och installationssektorn. Sammantaget har sektorn ett årligt behov av i storleksordningen 10 000 personer och lika många kan tillkomma årligen på grund av ökad byggtakt. Dagens utbildningssystem levererar långt ifrån det som behövs för en hållbar kompetensförsörjning.

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Installatörsföretagen tagit fram rapporten ”Kompetens för samhällsbyggande – en förutsättning för fler bostäder och en väl fungerande infrastruktur” som innehåller förslag på politiska åtgärder inom olika delar av det politiskt styrda skolsystemet för att underlätta för kompetensförsörjningen.
Välkommen till ett seminarium där branschen redogör för sina förslag på lösningar för en hållbar kompetensförsörjning följt av en diskussion tillsammans med riksdagspolitiker om vägen framåt.

Medverkande:

• Lars Tullstedt, expert Kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier
• Jens Albrektsson, chef kompetens och utbildning, Installatörsföretagen
• Anneli Lundström, HR-ansvarig, Ekenhuset
• Theresa Östman, vd, Grillby & F100 Rör AB
• Erik Bengtzboe, ledamot utbildningsutskottet (M)
• Leif Nysmed, ledamot civilutskottet (S)
• Tore Englén, regionalekonomisk analytiker, WSP

Moderator: Lars Kriss, Sveriges Byggindustrier

Seminariet kommer också att webbsändas: https://www.sverigesbyggindustrier.se/direkt

Anmäl dig här!

Uppdaterad den