Börjar:
Slutar:
Plats:
Scandic Continental Hotell, Stockholm

Ur programmet

Statusbedömning av byggnader
Meta, Lars Lidén Partner

Verksamhetsutveckling i större organisationer – erfarenheter från en lyckad förändringsresa
Västra Götalandsregionen Västfastigheter, Lars Janson Fastighetsdirektör

Från förstudie till hyresavisering, kundportal och mobilitet! Erfarenheter vid införande av
ett fastighetssystem från grunden

Sollentuna Kommun Trafik och Fastighetskontoret,
Reine Jonsson Förvaltarchef och Kirsi Aasa Affärsutvecklare

Projektstyrsystem som en del av verksamhetsledningen
BESQAB, Albert Koistinen Regionchef

Fastighetsboken – Värdeskapande Fastighetsföretagande
Förvaltningskoordination och Förvaltarforum, Ove Nordqvist

Fastighetsbranschens knäckfrågor för en framgångsrik digitaliseringsresa
Meta, Patrik Larsson

Verksamhetsutveckling och fastighetssysteminförande hand i hand
Akademiska Hus, Peter Bohman Regiondirektör och Jonas Peterson Verksamhetsutvecklare

Digitalisering för ett förändrat samhällsbyggande
Smart Built Environment, Olle Samuelson

Anmäl dig senast den 20 september på Metas webbplats!

Uppdaterad den