Börjar:
Slutar:
Plats:
Göteborg, Ullevi Restaurang & Konferens

BIM Alliance och EMTF bjuder in till ett unikt seminarium om virtuella VVS-installationer. Utvecklingen av den digitala och virtuella tekniken går snabbt och även inom VVS-området har det hänt mycket. Med BIM och BIP* samt VR-teknik går det att arbeta smartare med planering och byggande vilket möjliggör högre kvalitet och bättre lönsamhet. Framgångsrik digitalisering kan korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska miljöpåverkan och de totala planerings- och byggkostnaderna.

På seminariet får du lyssna på specialister inom de olika områdena, ta del av ny kunskap och höra mer om praktiska exempel på tillämpning. Seminariet avslutas med en gemensam lunch med möjlighet att träffa branschkollegor och knyta nya kontakter.

* BIP (Building Information Properties) är ett system för egenskaper och beteckningar för objekt i byggnader som gör att byggare, installatörer, arkitekter, andra projektörer och fastighetsägare kan använda samma beteckningar och egenskaper.

Program

Föredragshållare: Malin Knoop, BIM/BIP-specialist, WSP, Mikael Johansson, Chalmers, forskare Chalmers, Mattias Torbertsson, CAD-VR-ansvarig samt Helena Sundbeck, handläggare VVS och VR-praktiker, Bengt Dahlgren

Datum och tid: 5 september kl 09.00-12.00 (avslutas med lunch)
Plats: Göteborg, Ullevi Restaurang & Konferens.
Lokal: Wall of Fame. Parkering finns under Nya Ullevi.
Kostnad 750 kr för medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen och/eller BIM Alliance, 1 000 kr för icke-medlemmar (exklusive moms)

Sista anmälningsdag är 30 augusti. Varmt välkomna!

Anmälan

Vill du som är medlem ta del av vårt nyhetsbrev?
Medlemskap och ev. fakturering
Icke medlemmar i följande föreningar faktureras 1000 kr för sitt deltagande
Eventuell märkning av faktura
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Uppdaterad den