Börjar:
Slutar:
Plats:
BIM Alliance kansli, Drottninggatan 33, Stockholm

Var med och utveckla metoderna och processerna kring informationsleveranser. Vi har utvecklat Tillämpningsanvisning för förvaltning med tillhörande verktyg under ett antal år och ska nu fortsätta med detta arbete i den nya organisationen.

Vill du delta vid mötet?

Kontakta Per Erlandsson E-post: per.erlandsson@bimalliance.se Telefon: 0708-260369

Arbetsgruppen Leveranser och verktyg ska omsätta och paketera kraven på informationsmängder till informationsleveranser samt utforma verktyg som kan vara ett stöd i arbetet.

Fokusgruppen, som i organisationsbilden förvaltningsprocessen, har till uppgift att med utgångspunkt från verksamhetsnyttorna i förvaltningens olika processer definiera vilka informationsmängder som behövs för att utföra arbetsuppgifterna på effektivaste sätt samt undersöka hur informationen ska hanteras och presenteras vid utförandet. De definierade informationsmängderna kommer sedan utgöra underlag till fokusgruppen leveranser och verktyg som ska omsätta och paketera kraven på informationsmängder till informationsleveranser samt utforma verktyg som kan vara ett stöd i arbetet. Sista steget är sedan att fokusgruppen Byggherrekrav ska ta sig an den stora utmaningen att implementera kraven i upphandlingsprocessen och samordna kravställningen från förvaltningen med kraven kopplat till byggprocessen.

Agenda för mötet 31 augusti kl. 13.00-15.00

Arbetsgrupp Verktyg: • Hemsidan Tools • Verktyg • Avstämning med programleverantörer Arbetsgrupp Leveranser: • Tillämpningsanvisningar Förvaltning • Nationella riktlinjer - ”delprojekt 4”

Gruppen kommer arbeta med Leveranser och Verktyg utifrån tre huvudområden:

• Informationsleveranser till och från förvaltning
• Verktyg på en övergripande nivå med stöd för språket fi2xml inkl API.
• Avstämning med programleverantörer

Kompetenser från olika sektorer

Gruppen ska i möjligaste mån täcka sektorerna Stat, Kommun, Landsting, Allmännyttan och Kommersiella fastighetsägare. Kompetenser som gruppen skall bemannas med är personer med verksamhetskunskap inom ovan angivna huvudområden. Exempel på roller kan vara BIM-handläggare, dokumenthandläggare inom teknisk dokumentation, Programmerare förvaltningssystem, Systemutvecklare. Antalet deltagare i gruppen är maximerat till 20 st.

Uppdaterad den