Väg, skog, vindsnurror

BIM Alliance intressentgrupp för miljö och energi hanterar och driver frågor som berör miljö- och energiområdet.

Gruppen ska skapa en plattform för att fånga upp den kunskap och erfarenhet som finns när det gäller energi- och miljöfrågor och se hur detta kan kopplas ihop med informationsmodeller och flöden. Gruppen ska också sprida information inom området så att fler aktörer får användning av kunskapen.

Läs vad gruppledare Jonny Hellman säger om gruppen