Medlemsavgift och stadgar

Föreningens stadgar

Föreningen BIM Alliance nu gällande stadgar beslutades vid det konstituerande medlemsmötet den 14 december 2012.

Ladda ner BIM Alliance stadgar

Avgift

Avgiften består av två delar, en medlemsavgift till föreningen och en serviceavgift till servicebolaget. Medlemsavgiften är 1 000 kr/år för alla medlemmar. Serviceavgiften varierar med avseende på omsättningen hos medlemmen, se tabellen nedan.

Branschorganisationer

Branschorganisationer av typen Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Svenska Teknik & Designföretagen, Fastighetsägarna, Byggherrarna och Byggmaterialindustrierna erlägger en serviceavgift om ½ Bb = 22 400 kr/år (för 2017). Detta eftersom en avgift baserad på kansliernas omsättning inte speglar den nytta som BIM Alliance ger branschorganisationerna och deras medlemmar.

Medlemmens omsättning:

Medlemsavgift:

Serviceavgift:

0 - 25 Mkr

1 000 kr/år

1/4 Bb
= 11 200 kr/år

25 - 500 Mkr

1 000 kr/år

1/2 Bb
= 22 400 kr/år

500 - Mkr

1 000 kr/år

1 Bb
= 44 800 kr/år

 
Tabell: avgifter för 2017