Avgift

Avgiften består av två delar, en medlemsavgift till föreningen och en serviceavgift till servicebolaget. Medlemsavgiften är 1 000 kr/år för alla medlemmar. Serviceavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp (pbb) och varierar med avseende på omsättningen hos medlemmen, se tabellen nedan.

Serviceavgiften är momspliktig och avdragsgill, till skillnad från medlemsavgiften.

Branschorganisationer

Föreningens stadgar

Föreningen BIM Alliance nu gällande stadgar beslutades vid det konstituerande medlemsmötet den 14 december 2012.

Branschorganisationer av typen Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Svenska Teknik & Designföretagen, Fastighetsägarna, Byggherrarna och Byggmaterialindustrierna erlägger en serviceavgift om ½ pbb = 22 400 kr/år (för 2017). Detta eftersom en avgift baserad på kansliernas omsättning inte speglar den nytta som BIM Alliance ger branschorganisationerna och deras medlemmar.

Medlemmens omsättning: Medlemsavgift: Serviceavgift:
0 - 25 Mkr 1000 kr/år 1/4 pbb = 11 200 kr/år
25 - 500 Mkr 1000 kr/år 1/2 pbb = 22 400 kr/år
500 - Mkr 1000 kr/år 1 pbb = 44 800 kr/år

Tabell: Avgifter för 2017