Nyhetsbrev | April 2013


 
Sista chansen - Konferens och stämma 22 april


Har du ännu inte anmält dig? Nu är det sista chansen att anmäla sig till OpenBIM-konferensen den 22 april. I dagsläget är det cirka 200 anmälda men det finns fortfarande platser kvar. Sista anmälningsdag är fredag 12 april.

Programmet är fullspäckat på temat Kraven på BIM är här – från era kunder och medarbetare. Fokus ligger på kravställande från byggherrar och beställare, men också kraven från framtidens arbetskraft och vilka krav vi ska ställa på universitets- och högskoleutbildningar. Bland föreläsarna kan nämnas ett par internationellt kända experter inom området, Calvin Kam från Stanford University i Kalifornien och Arto Kiviniemi från Salford University i Storbritannien.

Anmälningsformuläret för deltagande i konferensen - och det detaljerade programmet - finns på IQ Samhällsbyggnads webbplats:

iqs.se > Anmälan till konferensen >> 

Årsstämma i OpenBIM


I samband med konferensen 22 april äger OpenBIMs årsstämma rum. Anmälan om deltagande i årsstämman görs per e-post till [anmälan stängd]

Den formella kallelsen, föredragningslistan och övriga handlingar till årsstämman för föreningen OpenBIM finns att hämta på webben:

Hämta stämmohandlingarna >>

BIM Alliance Sweden


De första formella besluten för samgåendet mellan föreningarna OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART Sweden till den nya föreningen BIM Alliance Sweden förväntas tas på respektive förenings stämma direkt efter konferensen 22 april. Interimsstyrelsen arbetar vidare med att forma den nya föreningen både till innehåll och organisation, med målet att verksamheterna ska drivas i BIM Alliance Sweden från och med 1 januari 2014.

Rapport från Intressegrupp Anläggning möte 21 mars


Den 21 mars träffades delar av anläggningsgruppen hos Veidekke i Stockholm. På mötet berättade Veidekke om sitt VDC-arbete, NCC om sitt arbete med Norrströmstunneln, Håkan Blom berättade om ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande och Trafikverket berättade om sitt arbete och syn på V-Con och Öppen BIM-standard.
Nedan belyses ett utdrag av de punkter som dokumenterades för vidare hantering:

  • Vi behöver arbeta mer med att ta fram nyckeltal som illustrerar nyttan av BIM. Detta är viktigt inte minst med tanke på att få till en fortsatt utveckling av BIM hos projektörer, producenter och beställare
  • Vi behöver sätta ner foten när det gäller begreppsförvirringen kring BIM, VDC, GIS, 3D-modeller, objektsmodeller
  • Vi behöver också diskutera och fastslå OpenBIM:s roll i standardiseringsarbetet kring BIM i anläggningsbranschen
  • Med tanke på att det finns många nya personer i anläggningsgruppen så behöver vi förtydliga och kommunicera syfte och mål med gruppen
  • Med tanke på förestående omorganisation till ”alliansen” borde vi göra ett omtag kring hur vi organiserar det framtida arbetet inom anläggningsområde

Aktiviteter i närtid:

Den 24 maj klockan 9-10 blir det webinar som handlar om digitala stadsmodeller.
Den 5 juni klockan 9-10 planeras för ytterligare ett webinar

Kontakta pontus.bengtson@wspgroup.se om du vill få kallelse till webinars eller möte i Anläggningsgruppen.


Intressegrupp Projektledning möte 8 maj

Nästa möte för projektledningsgruppen är 8 maj. Kontakta Olle Samuelson per e-post till olle.samuelson@iqs.se
om du vill veta mer om programmet och delta.

Intressegrupp Förvaltning möte 21 maj

Intressegruppen för förvaltning har fokus på BIM i förvaltningsprocessen och kravställande från byggherrar både på produkten och på förvaltningsinformation.

Nästa möte för förvaltningsgruppen är 21 maj. Kontakta Stina Ljungkvist per e-post till
stina.ljungkvist@bsk.se om du vill veta mer om programmet och delta.

Strategisk Forsknings- och Innovationsagenda för BIM


Arbetet med den strategiska agendan för BIM, som drivs av IQ Samhällsbyggnad, är i slutfasen där slutliga synpunkter från referens- och styrgrupp håller på att arbetas in. Agendan ska enligt ny tidplan från VINNOVA rapporteras senast 30 april. Den färdiga agendan kommer att läggas ut på webben, och ska ligga till grund för kommande ansökan om strategiskt innovationsprogram hos VINNOVA.

Ny medlem


Medlemskretsen har fått utökning med ytterligare en ny medlem: Byggnadstekniska Byrån i Stockholm AB, som hälsas hjärtligt välkommen.

Bästa hälsningar

Mårten Lindström
Projektledare OpenBIM

Rogier Jongeling
Teknisk projektledare OpenBIM

Pontus Bengtson
OpenBIM anläggningsgrupp

Stina Ljungkvist
OpenBIM förvaltningsgrupp

Andreas Udd
OpenBIM installationsgrupp

Olle Samuelson
OpenBIM projekt- och projekteringsledningsgrupp

OpenBIM på LinkedIn

Nu har LinkedIn-gruppen OpenBIM över 1 000 deltagare!

Delge dina erfarenheter och synpunkter till flera och hjälp oss att hålla igång en aktiv diskussion:

Anslut dig till OpenBIM på LinkedIn >>  

Ett LinkedIn-konto är kostnadsfritt.

 

Medlemmar i OpenBIM är:

Cementa, Skanska, NCC, WSP, Tyréns, White, Tengbom, Akademiska Hus, Byggherrarna, Strängbetong, Arcona, Ramböll, MKB, SWECO, Svensk Byggtjänst, CAD-Q, Graphisoft, VICO Software, Bjerking, INCOORD, Bentley, StruSoft, Forsen Projekt, Apricon, Bygganalys, Tekla, Fojab Arkitekter, Liljewall Arkitekter, PEAB, Einar Mattsson Byggnads AB, Byggpartner, Folkhem Produktion AB, Byggnadsfirman Victor Hansson AB, UNIT 4 MAP, Projtools AB, Trafikverket, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor, Nordbygg, TQI Consult VVS AB, ÅF Infrastruktur AB, Locum, Technia, Sveriges Byggindustrier, Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB, Zuez arkitekter AB, LINK arkitektur AB, Vianova Systems Sweden AB, Consultec Byggprogram AB, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, COWI, Specialfastigheter, Building Smart Sweden, Föreningen för förvaltningsinformation, Reinertsen, Hexagon/ Svensk ByggnadsGeodesi, Aros Arkitekter, Vasakronan, Bravida, Autodesk, Vectura, Adtollo, Landstinget i Värmland, Landstinget Sörmland, Landstinget Halland Landstingsfastigheter, Volvo Group Real Estate, Gotlands kommun, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Norrporten, AB Stora Tunabyggen, Landstinget Blekinge, Malmö Stad Stadsfastigheter, Regionservice Skåne, Stockholms Hamnar, Västfastigheter Västra Götalandsredionen, Landstingsfastigheter Jönköping, Coor Service Management, L.E.B System, Huge Fastigheter, Projektengagemang, Sisab, Arkitekterna Krook & Tjäder, Bengt Dahlgren AB, Stockholms Stad, Veidekke, Tuve Bygg, Hilti, VVS Företagen, BSK Arkitekter, Itero, JM, Svevia, Svenska Teknik och Designföretagen, ÅWL Arkitekter, BFAB, Informi GIS, VVS Info, BESAB, Projektledarhuset, Swedavia, Celsa Steel Service, Exengo, EGA, Titania, STRABAG Sverige, Svensk Ventilation, Teknoplan AB, BAU - Byrån för Arkitektur och Urbanism, ELU Konsult, Faveo Projektledning, Byggnadstekniska Byrån i Stockholm AB
OpenBIM
c/o IQ Samhällsbyggnad,
Drottninggatan 26, 4tr, 111 51 STOCKHOLM,
marten.lindstrom@more10ab.se, 070-523 38 51, www.openbim.se