Nytt från buildingSMART

2015-04-23

BIM Alliance medverkade på det internationella buildingSMART-mötet i London den 23-25 mars. buildingSMARTs nya organisation tar form och arbetet i de olika grupperna blir allt mer omfattande. BIM Alliance ser fram emot utveckling och implementering i programvaror av de olika standarderna – IFC, Data Dictionary, Leveranser och BCF (BIM Collaboration Format).

Framsteg i arbetet

Viktiga framsteg som presenterades var:

  • Validering och certifiering av byggnormer och regelverk blir allt viktigare. 
  • Leveransbeskrivningar (Model View Definitions) för IFC4 och de två vyerna Design Transfer View och Reference View är nu klara.
  • För buildingSMART Data Dictionary finns det nu stöd, verktyg, för att fylla på innehåll från IFC-schemat och objekt.
  • Utvecklingen av standarden för väglinjer är nu klar och kommer att följas av prototyper och tester. Implementeringsprojekt kommer att söka finansiering under våren. En projektplan för IFC Bridge tas fram under våren för att aktivera slutförandet av standarden. Asset management röner stort intresse och kommer att beröra också de andra grupperna utöver infrastruktur.
  • Det koreanska förslaget på IFC Roads kommer att granskas internationellt och ska inom två månader vara bedömt så att arbetet med den internationella versionen kan starta. Också järnvägar ska tas med i arbetet.

Fortsatt svensk medverkan

Nästa buildingSMART-konferens är i Singapore 12-16 oktober, där de två sista dagarna är en öppen BIM-konferens med industrin. Vi planerar för en större grupp svenska deltagare för att bland annat besöka myndigheter som implementerat digitala bygglov och andra modellgranskningsverktyg i praktiken.

Kontakta Väino Tarandi om du vill veta mer.

Kontaktuppgifter