BIM Alliance nya styrelse

2015-04-24

På BIM Alliance årsstämma den 23 april utsågs BIM Alliance nya styrelse. Ulrika Francke fortsätter som ordförande och styrelsen har fått två nya medlemmar - Lennart Andersson från Q-gruppen och Rickard Rosenlund från Trafikverket.

Styrelse 2015

Ulrika Francke, Tyréns, ordförande
Lennart Andersson, Q-gruppen - ny
Mats  Broman, 5D Systemkonsult
Rikard Espling, Skanska
Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
Claes Magnusson, Locum
Magnus Meyer, WSP
Rickard Rosenlund, Trafikverket - ny
Michael Walmerud, Akademiska Hus

Bilden från vänster: Rickard Rosenlund, Lennart Andersson, Inger Lindberg Bruce, Ulrika Francke, Rikard Espling, Mats Broman, Michael Walmerud, Claes Magnusson. Saknas på bilden: Magnus Meyer.


Valberedning

Erik Westin, Akademiska Hus, sammankallande
Ronny Andersson, Cementa
Erik Hellqvist, Byggtjänst