Ja till strategiskt innovationsprogram!

2015-04-21

Digitaliseringen är den främsta förändringsfaktorn i vår tid. Programmet Smart Built Environment, som BIM Alliance medverkar i, bidrar till att Sverige blir ett föregångsland inom digitaliseringen inom hållbart samhällsbyggande. Idag utsågs Smart Built Environment till ett nytt strategiskt innovationsprogram.

Olle Samuelson, Anna Sander, Mehmet Kaplan och Ingrid Petersson

Den 21 april 2015 presenterades satsningen på Smart Built Environment på en pressträff på Formas. På bilden syns Olle Samuelson (vd för BIM Alliance och Forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad), Anna Sander (vd IQ Samhällsbyggnad), Mehmet Kaplan (Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister) och Ingrid Petersson (Generaldirektör Formas).

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas har nu beslutat att Smart Built Environment blir ett nytt strategiskt innovationsområde för Sverige. Staten och näringslivet satsar gemensamt inledningsvis upp till 200 miljoner kronor i programmet, under en treårsperiod. Det gör Smart Built Environment till en av de största satsningarna någonsin inom samhällsbyggandet. 

– Samhällsbyggnadssektorn är fragmenterad med många aktörer och processer, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på forskningsrådet Formas. Det program som vi har beslutat att stödja tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär. Målet är att samhällsbyggandet ska bli snabbare, billigare och mer hållbart.

Insatserna i programmet omfattar forskning, utveckling och innovation, och hanterar den digitala infrastrukturen, affärsdrivna tillämpningar i företag och integrering av processerna. Programmet skapar ny kunskap, kompetens, tjänster och produkter.

Gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln

– En gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till förändringen. Ett sömlöst informationsflöde med affärsdrivna tillämpningar inom BIM, GIS och industriella processer skapar nyttor för företagen, brukarna och samhället. Det unika med detta program är just integrationen mellan BIM, GIS och industriella processer, som ökar potentialen att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter, säger Olle Samuelson från IQ Samhällsbyggnad som har samordnat framtagande och förankring av ansökan.

Bred förankring i sektorn

Satsningen har en unik och bred förankring i sektorn. Bakom Smart Built Environment står följande företag och organisationer som kommer delta i och samfinansiera programmet:

Akademiska hus, BIM Alliance, BSK Arkitekter, Cementa, Lantmäteriet, Lindbäcks Bygg, Lunds Universitet, NCC, Peab, Projektengagemang, SBU (Sveriges Bygguniversitet inklusive Chalmers, KTH, LTH och LTU), SBUF, Skanska, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Specialfastigheter, Svensk Byggtjänst, Trafikverket, Tyréns, stadsbyggnadskontoren i Göteborg, Malmö och Stockholm, Veidekke, White Arkitekter, Vianova och WSP.

Dessutom kommer ytterligare ett femtontal företag och organisationer att stödja programmet och bidra med till exempel samfinansiering i öppna utlysningar och deltagande i referensgrupper.

Läs mer om programmet på IQ Samhällsbyggnads webbplats

IQ Samhällsbyggnad är kansli åt BIM Alliance. Olle Samuelson är vd för BIM Alliance och Forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad.