Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2015-04-08

Numera är ett stort antal produkter och byggsystem tillgängliga som 3D-illustrationer, 3D-objekt eller som BIM-objekt. Men vem bestämmer när och vilka specifika produkter som ska placeras i byggnadsinformationsmodellerna? Och vilka är riskerna med att i ett tidigt skede ha en modell som till övervägande del har produktspecifika egenskaper?

Läs mer i BIM Alliance senaste infoblad "Allt fler produktspecifika egenskaper tidigt i modellerna".

Till BIM Alliance infoblad