Fullsatt på BIM för Byggmaterialindustrin

2015-03-30

Under konferensen "BIM för byggmaterialindustrin" fick deltagarna inblick i de möjligheter som nya verktyg och processer ger byggmaterialindustrin.

- Idag har vi visat på fördelarna med BIM men också diskuterat olika svårigheter. Det är viktigt att vi säkerställer att materialindustrins kompetens och värden beaktas hela vägen fram. Det handlar också om att materialindustrin och distributörerna själva måste engagera sig för att bidra till effektiviseringen och uppnå egen nytta i sammanhanget, kommenterade moderator Mårten Lindstöm konferensen.

Läs mer, kika på bilder och ladda ner presentationerna