Storbritanniens strategi för BIM - nivå 3

2015-03-25

Storbritannien tar nu ett stort och betydande nästa steg med en strategi för införande av krav på BIM nivå 3 som innebär ett livscykelperspektiv och fokus på objekthantering. Ladda ner och läs strategin!

Storbritannien har under ett antal år drivit på BIM-utvecklingen på nationell nivå och har påverkat hur omvärlden inklusive Sverige ser på kravställning och implementering av BIM. Nu tar man ett stort och betydande nästa steg med en strategi för införande av krav på BIM nivå 3 som innebär ett livscykelperspektiv och fokus på objekthantering.

Ladda ner strategin - införande av krav på BIM nivå 3 (engelska)