Film: Därför måste vi få till ett strategiskt innovationsprogram

2015-03-25

Varför är det viktigt att vi får till ett mångårigt forsknings- och innovationsprogram inom området BIM, GIS och industriella processer inom samhällsbyggandet? Hör vad Stefan Engdahl från Trafikverket och Ulrika Francke från Tyréns säger om saken.

Samverkan i sektorn

IQ Samhällsbyggnad och BIM Alliance har tillsammans med flera aktörer i samhällsbyggnadssektorn lämnat in ansökan för ett strategiskt innovationsprogram. Förhoppningen är att få till ett mångårigt forsknings- och innovationsprogram inom området BIM, GIS och industriella processer inom samhällsbyggandet. I april 2015 väntas det slutgiltiga beskedet.

Ansökan bygger på agendan Smart Built Environment och är framtagen i bred och djup samverkan mellan aktörer inom samhällsbyggnadssektorn – fler än 30 företag och organisationer står bakom satsningen.

Därför är ansökan viktig

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Ansökan beskriver hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. För att det ska bli möjligt krävs samverkan och en gemensam informationsinfrastruktur. 

Här kan du höra Stefan Engdahl från Trafikverket och Ulrika Francke från Tyréns beskriva varför de tycker att Smart Built Environment är viktigt för deras verksamheter.

Stefan Engdahl från Trafikverket

 

Ulrika Francke från Tyréns