"Med BIM får vi möjlighet att tänka nytt"

2015-03-25

Ulrika Francke är styrelseordförande i BIM Alliance, vd på Tyréns och en av huvudtalarna på kongressen Position 2015. Vi passade på att prata med Ulrika efter hennes framförande på Position 2015.

Vilket budskap vill du att publiken tar med sig från din session på Position 2015?Ulrika Francke
- Jag vill att de ska förstå att vi måste ändra på våra affärsmodeller för att kunna ta tillvara de fantastiska möjligheter som BIM för med sig. Vi behöver ett nytt arbetssätt och nya processer där vi kan hantera överlämningen av ”stafettpinnen” mellan olika aktörer och system på ett helt annat sätt än tidigare. Med gemensamma gränssnitt blir överlämningen av stafettpinnen möjlig och BIM Alliance driver på den utvecklingen.

Hur ser du på BIM i förhållande till övrig digitalisering i samhället?
- Vi måste lära oss av andra branscher. Idag kan man göra enskilda fräcka saker med BIM men vi har inte lyckats knyta ihop detta som bransch. Jag tror att vi kommer att lyckas men det krävs att vi tänker och jobbar annorlunda. Ökad digitalisering gör också att vi kan bygga vidare på det vi redan har tagit fram. Om vi till exempel har en bra digitaliserad plan över en stad så kan vi mycket lättare mäta och simulera saker som ljud, ljus, vind och energi. Vi kan hitta på hur mycket som helst, det är bara vår fantasi som sätter gränserna.

Vad borde politikerna göra för att driva på utvecklingen?
- Politikerna måste förstå digitaliseringens inverkan och konsekvenser. De kan driva på utvecklingen till exempel genom att ställa krav i upphandling men i övrigt så ser jag inte riktigt vad de har för roll. Det är branschen och övriga samhället som driver utvecklingen.


Om Position 2015

Position 2015 är landets största kongress och mässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik och andra IT-stöd för ökad samhällsnytta. Här är e-tjänster, visualisering och kommunikation viktiga delar. Position 2015 ägde rum på Stockholmsmässan 17-19 mars 2015.