BIP för bygg underlättar kommunikationen

2015-03-25

SBUF-projektet BIP för bygg ska underlätta kommunikationen i projekt genom en gemensam nomenklatur för benämningar på byggdelar.

BIP för bygg är ett SBUF-projekt vars idé utgår ifrån lösningarna för egenskaper och beteckningar för installationer som blev klar 9 januari 2015. BIP bygger på många års praxis som vidareutvecklats av Sweco, WSP, ÅF, Ramböll och Tyréns på NKS, Nya Karolinska Solna och i andra projekt och som bjuder på sina erfarenheter. Resultatet av installationssidans arbete finns tillgängligt kostnadsfritt.

Gemensam nomenklatur för byggdelar

Målsättningen med BIP för bygg är att underlätta kommunikationen i projekten genom att ha en gemensam nomenklatur för benämningar på byggdelar. I dagligt tal omnämns dessa benämningar ofta som littera vilket med de nya BIM-verktygen blir lite missvisande då man i de verktygen kan bygga upp olika typer av littera för olika ändamål genom att kombinera objektsinformation på olika sätt.

- En gemensam nomenklatur för byggdelar gör att vi slipper diskutera och definiera detta i varje projekt och skede och därmed sparar vi en massa tid och onödiga missförstånd, säger Nina Borgström på White som deltar i arbetet.

Samverkan mellan byggare, arkitekter och konstruktörer

BIP för Bygg utvecklas under våren 2015 av byggare, arkitekter och konstruktörer. Skanska, NCC, Peab och Veidekke har haft snarlika system under lång tid och samordnar nu sina beteckningar och prioriterade egenskaper. Konstruktörer från WSP, Ramböll, Tyréns, Sweco m.fl. samt arkitekter från bl.a. White, Arkitema och Link samordnar kompletterande beteckningar för sina behov.

Arbetet har så här långt resulterat i ett förslag på systemtänk som nu ska diskuteras och förankras i en bredare gruppering. Förhoppningsvis kan information spridas vidare och bredare under senvåren eller försommaren.