Var med och påverka det nya BSAB-systemet

2015-03-24

Nu har du möjlighet att påverka BSAB - klassifikationssystemet som används genom hela byggprocessen. Ett antal av branschens tunga aktörer har gått samman för att arbeta fram ett nytt, bättre och mera innehållsrikt BSAB. Var med och påverka utvecklingen så att du och dina kollegor får verklig nytta av nya BSAB.

I takt med att digital modellering av hus och anläggningar blir allt mer avancerad ökar behovet av gemensam klassifikation och beskrivning av objekt. Nyttan med en gemensam klassifikation av objekt och egenskaper når alla delar av byggande och förvaltning. Ett obrutet flöde av information genom processen möjliggörs när översättning inte behöver göras vid överlämning mellan skeden och mellan parter.

Bakom projektet med ett nytt BSAB står Trafikverket, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, SKL (Sveriges kommuner och landsting), Swedavia, BEAst, Stockholms Läns Landsting (SLL) Trafikförvaltningen, föreningen BIM Alliance och Svensk Byggtjänst, som har sektorns uppdrag att förvalta och utveckla BSAB tillsammans med andra aktörer inom samhällsbyggnad. Trafikverket har gått i bräschen för detta arbete och lagt grunden till en ny systematik, som utgör utgångspunkten för BSAB 2.0.

Vill du vara med?

MöteVi behöver bidrag från olika kompetenser och erfarenheter så att du och dina kollegor får verklig nytta av nya BSAB. Genom att vara med i projektet kommer du bland annat få en ovärderlig insikt i och kunskap om det nya klassifikationssystemet.

Det faktiska utredningsarbetet bedrivs i ett antal arbetsgrupper, inriktade på olika typer av tekniska system. Grupperna ska vara små och operativa, med företrädare för byggherrar, entreprenörer, projektörer och förvaltare. Deras arbete ska förankras genom ett intensivt remissförfarande.

I syfte att maximera förankringen i branschen tillsätts tre utökade arbetsgrupper. Dessa fungerar som en första remissinstans, och ska söka efter synpunkter så brett som möjligt inom sitt kontaktnät i den egna organisationen och i andra sammanhang.

Anmäl dig till arbetsgrupperna

Läs mer om projektet på Svensk Byggtjänst webbplats

Kontakt

Vill du veta mer om projektet och hur du kan bidra, kontakta:

- Julie Gunnarsson, projektledare, Svensk Byggtjänst: bsab@byggtjanst.se
- Rogier Jongeling, ordförande i styrgruppen, BIM Alliance: rogier.jongeling@bimalliance.se