Ny medlem i BIM Alliance

2015-03-12

BIM Alliance hälsar arkitektkontoret AIX Arkiteker varmt välkommen som ny medlem i BIM Alliance!

AIX Arkiteker beskriver sig som ett arkitektkontor med bredd i kunskap och erfarenhet. Artikektkontoret arbetar inom tre huvudområden: stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad/restaurering.

Bygget av Campus Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, renoveringen av konserthuset och Sjöhistoriska museet i Stockholm och kontorshus i Hammarby Sjöstad är några av projekten som AIX Arkitekter är involverade i för tillfället.

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 160 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance