Remiss: standarder för infrastruktur - IFC Alignment och InfraGML

2015-02-24

BIM Alliance, Trafikverket och KTH kommer att lämna remissvar för BIM-standarden IFC Alignment (buildingSMART) och GIS-standarden InfraGML Conceptual Model (OGC). BIM Alliance medlemmar är välkomna att ta del av remisserna.

IFC Alignment

På buildingSMARTs webbplats finns mer information om remissen för  IFC Alignment:

Läs pressmeddelande om remissen

Läs mer om remissen

InfraGML Conceptual Model

På OGCs webbplats finns mer information om remissen för InfraGML Conceptual Model:

Läs mer om remissen

Kontakt och mer information

Om du vill veta mer och lämna synpunkter i samband med remisserna kan du skicka e-post till Väino Tarandi: vaino.tarandi@bimalliance.se 

Läs mer om heltäckande standarder inom infrastruktursektorn