Intressentgrupp synliggör nyttorna med BIM i förvaltning

2015-02-24

BIM Alliance har pratat med Leif Sundbom, verksamhetsarkitekt på IT-enheten på Akademiska Hus. Leif leder, tillsammans med Lars Lidén från Specialfastigheter, BIM Alliance intressentgrupp för förvaltning.

Berätta om gruppen för förvaltning, vad gör ni?
- Vi utbyter erfarenheter om hur vi arbetar med BIM. En förutsättning för att vi ska utveckla BIM-användningen för förvaltning – i de egna företagen och i branschen – är att vi samarbetar och bidrar med våra olika erfarenheter. Idag består gruppen av en mix av fastighetsägare, konsultföretag och systemleverantörer och vi vill gärna att fler fastighetsägare ansluter till gruppen.

Vilka frågor diskuterar ni i gruppen för tillfället?
Vi återkommer ständigt till frågan om att synliggöra nyttorna med att använda BIM i förvaltning och vi försöker hitta goda exempel på hur det genomförts i praktiken. Vi kikar även på angränsande områden. Under hösten genomförde vi ett inspirerande möte på temat innovation och sakernas internet - ”Internet of Things”. Den pågående digitaliseringen där den fysiska och virtuella världen växer samman är spännande att följa och öppnar för nya möjligheter.

Hur märker BIM Alliance medlemmar av ert arbete?
Det strategiska ramverket för användning av BIM i projekt och förvaltning som tagits fram av fem statliga byggherrar har redovisats i intressentgruppen och finns tillgängligt att ladda ner via BIM Alliances webbplats. Framöver kommer gruppen påverka den fortsatta utvecklingen av ”Tillämpningsanvisning förvaltning – för digitala informationsleveranser”. Vi kommer även att vara med och initiera behov av utvecklingsprojekt kring exempelvis standardisering.


Kontakt
Om du vill vara med i gruppen eller har frågor, skicka ett e-post till Leif Sundbom: leif.sundbom@bimalliance.se. Intressentgrupperna är till för medlemmar i BIM Alliance.