BIM på Position 2015

2015-02-23

Nu finns en sammanställning av alla BIM-sessioner på kongressen och mässan Position 2015 som äger rum i mars. BIM Alliance ansvarar för en del av arrangemanget.

Position 2015, är en kongress och mässa om bostadsbyggande, infrastruktur och miljö. Position 2015 ska lyfta fram hur geografisk information och IT-stöd medverkar till smartare infrastruktur, mer effektivt bostadsbyggande och ett hållbart samhälle.

Läs mer om Position 2015 och ta del av hela programmet

Här nedan listar vi sessionerna i programmet med fokus på BIM.

4C. Seminarium: Framtida detaljplanering och fastighetsbildning

Tisdag 17 mars, kl. 15.50–17.10
Pass 3 av 3 i seminariet om ny teknik inom detaljplanering och fastighetsbildning.

- BIM som stöd i detaljplanering och fastighetsbildning
Odd Tullberg, WSP

- 3D-visualisering i planeringen – vad kan göra att vi använder det ännu mer?
Saga Wingård, Linköpings kommun

Läs mer om passet

Position 2015 illustration5A. BIM för bättre processer och produkter

Onsdag 18 mars, 08.30–09.30
Pontus Bengtsson, från BIM Alliance och WSP, leder passet med följande rubriker och talare:

- BIM- och informationshantering i stora projekt
David Möller, Sweco

- Ett entreprenörsperspektiv på BIM
Mats Westerlund, NCC

- BIM-analyser för att optimera produkten
Linus Malm, Tyréns

Läs mer om passet

7A och 7B. Seminarium: Infrastrukturprojekt & Planering och bostadsbyggande

Onsdag 18 mars, kl. 11.10–12.10
Gemensam session för seminarierna Infrastrukturprojekt samt Planering och bostadsbyggand med följande rubriker och talare:

- Digitalt samhällsbyggande – hur kommer vi dit?
Stefan Attefall, f.d bostadsminister, ordförande i kommunala bostadsföretaget VätterHem

- Modellering av det framtida Göteborg
Eric Jeansson, Göteborgs stad

- Erfarenheter från användning av Nätverks-RTK inom infrastrukturprojekt
Johan Vium Andersson, WSP

Läs mer om passet

8A. Seminarium: Infrastrukturprojekt

Onsdag 18 mars, kl. 13.40–15.10
Rogier Jongeling, BIM Alliance och PlanB, leder passet med följande rubriker och talare:

- Geodetisk infrastruktur vid förbindelsen över Fehmarnbelt
Anna Jensen, KTH

- Trafikverkets nya BIM-strategi – Krav på BIM 2015
Ingemar Lewén, Trafikverket

- Förbifart Stockholm – Upphandling och projektering med BIM
Jesper Niland, Trafikverket

- Geodesin kopplar modellen till verkligheten
Sara Wahlund, WSP

Läs mer om passet

8B. Seminarium: Planering och bostadsbyggande

Onsdag 18 mars, kl. 13.40–15.10
Lennart Sjögren, Kartografiska Sällskapet/ULI Geoforum, leder passet med följande rubriker och talare:

- Fastighetsutveckling kräver nya informationstekniska lösningar
Joakim Ollén, Kunskapsporten

- Så använder vi informationstekniken i tidiga skeden i samhällsbyggandet
Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs stad

- Ökad standardisering av information för ökad produktivitet och kvalitetssäkring av bostäder
Andreas Furenberg, Peab

Läs mer om passet

9A. Seminarium: Infrastrukturprojekt

Onsdag 18 mars, kl. 15.50–17.10
Rogier Jongeling, BIM Alliance och PlanB, leder passetmed följande rubriker och talare:

- Beställarperspektivet på BIM-samordning i projekt Västlänken
Niklas Lindberg, Trafikverket

- Utmaningar med nytänk inom stora anläggningsprojekt
Stefan Hagman, ÅF

- BIM i utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka/Söderort
Daniel Ahnsjö och Leif Malm, Sweco Civil

Läs mer om passet

9B. Seminarium: Planering och bostadsbyggande

Onsdag 18 mars, kl. 15.50–17.10
Lennart Sjögren, Kartografiska Sällskapet/ULI Geoforum, leder passet med följande rubriker och talare:

- Samverkan – grunden för ett bra bostadsbyggande
Maria Freeney, NCC

- Bättre bostadsbyggande med BIM
Alexandra Laurén, Nya Hem, Skanska

- VDC för effektiv projektering och produktion
Emile Hamon, Veidekke

- Visualisering av Stockholms stadsbyggnadsprojekt väcker intresse och dialog
Elisabeth Argus, Stockholms stad

Läs mer om passet

7E. Framtidsarena

Onsdag 18 mars, kl. 11.10–12.10Position 2015
Pass 3 av 5 i seminariet Framtidsarena. Olof Johansson, vd för Samhällsbyggarna och Mårten Lindström från BIM Alliance och More10 leder passet med följande rubriker och talare:

- Matematikern som karterar med hjälp av bilder och ljud
Kalle Åström, professor, Lunds universitet, Matematikcentrum

- Urbaniseringens innebörd och hur det relaterar till transportlösningar
Ulf Perbo, vd, BIL Sweden

- Hur innovativ kan man vara på 24h?
Anders Lagerqvist och Christina Wasström, Lantmäteriet och innovatörerna bakom det vinnande bidraget

Läs mer om passet

8E. Framtidsarena

Onsdag 18 mars, kl. 13.40–15.10
Pass 4 av 5 i seminariet Framtidsarena. Olof Johansson, vd för Samhällsbyggarna och Mårten Lindström från BIM Alliance och More10 leder passet med följande rubriker och talare:

- Stockholm 2070
Martin Hultman och Per Rosendahl, Sweco

- Stadsflytten i Kiruna; hur kan modellering med BIM och GIS stötta?
Tim Johansson, Luleå tekniska universitet

- TRUST – Effektivt undermarksbyggande med geo
Mats Svensson och Pär Hagberg, Tyréns

Läs mer om passet

9E. Framtidsarena

Onsdag 18 mars, kl. 15.50–17.10
Pass 5 av 5 i seminariet Framtidsarena.Olof Johansson, vd för Samhällsbyggarna och Mårten Lindström från BIM Alliance och More10 leder passet med följande rubriker och talare:

- Framtida värdeskapande med och utan BIM
Tina Karrbom Gustavsson och Susanna Vass, KTH

- Internet of things
Östen Frånberg, IVA/Uppsala universitet

- BIM-vision 2035
Rogier Jongeling, BIM Alliance

- Den digitala förvaltningen
Per Bjälnes, Tyréns AB

Läs mer om passet

10F. BIM för långsiktig drift och förvaltning

Torsdag 19 mars, kl. 10.20–11.40
Olle Samuelson, vd för BIM Alliance, leder passet med följande rubriker och talare:

- BIM i förvaltning: Informationskrav från förstudie till förvaltning
Marcus Bengtsson, Locum

- BIM-perspektiv från en fastighetsägare
Martin Lantto, Skolfastigheter i Stockholm AB

- Förstärkt verklighet (AR) i byggnadsunderhåll
Torsten Jonsson, Högskolan i Gävle

Läs mer om passet