Arbete med BIM ger stor nytta för projektledaren

2015-02-19

Åtskilliga projektledare ser inte någon direkt koppling mellan BIM och projektledning. Men BIM är i högsta grad en projektledningsfråga och för att få ut maximalt av BIM-arbetet och bättre nå projektmålen måste projektledningen vara delaktig i det arbetet.

När man pratar om nyttan med BIM är det lätt att förenkla och yfta fram fördelarna för entreprenörer och projektörer. Men att det krävs en projektledning, som är engagerad och delaktig i BIM-frågorna, för att nyttorna ska uppnås, pratas det väldigt lite om. Nyttan för projektledaren själv nämns om möjligt
än mer sällan.

Med detta som bakgrund arbetar en grupp inom BIM Alliance projektledningsgrupp med att ta fram ett dokument som ska fungera som handledning och guide åt projektledare som vill arbeta med BIM.

Läs mer i BIM Alliance infoblad