Ny standard för fastighetskommunikation - fastAPI

2015-02-18

fastAPI heter den nya branschstandarden för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system. Standarden skapar unika förutsättningar att sänka kostnader genom ett gemensamt gränssnitt som bidrar till sänkta utvecklingskostnader, färre egna lösningar och fler gemensamma tjänster. BIM Alliance kommer att ansvara för certifieringen för fastAPI.

SABO, BIM Alliance och 23 allmännyttiga kommunala bostadsföretag har inom ramen för BoIT-projektet arbetat med att utveckla ett öppet API för fastighetssektorn. Det heter fastAPI. När leverantörer och beställare använder fastAPI innebär det besparingar i både tid och pengar. Dessutom driver det på utvecklingen av nya tjänster och delsystem som gör det möjligt att exempelvis dela programtjänster över internet (molntjänster). Du slipper också inlåsning i enskilda system och leverantörer.

Krav på att uppfylla branschstandarden

För att standarden ska få stort genomslag krävs det att bostadsföretag och andra fastighetsägare ställer krav på sin systemleverantör att uppfylla branschstandarden. Särskilt viktigt är det att ta med kravet vid uppgradering, vid köp av nya moduler eller vid upphandling av nytt fastighetssystem.

Över 30 företag och organisationer har hittills skrivit under avsiktsförklaringen där de meddelar att de kommer ställa krav på fastAPI gentemot systemleverantörer. Klicka på länken nedan och gör det du också!

Certifieras av BIM Alliance

För att ta del av fördelarna med fastAPI behöver fastighetssystemen ha stöd för detta. Detta görs genom att ställa krav gentemot systemleverantören att implementera detta i samband med uppgraderingar, beställning av tilläggsmoduler eller liknande. Fastighetssystemet ska vara certifierat för fastAPI 1.0 av BIM Alliance.

Vill du certifiera ditt fastighetssystem för fastAPI? Kontakta Jan-Anders Jönsson på jaj@bimalliance.se

På SABO:s webbplats kan du läsa mer och göra en avsiktsförklaring