BIM-moduler för undervisning

2015-02-18

Nu finns ett utbildningsmaterial för ett antal specifika BIM-processer och applikationer. Materialet kan användas som självstudier för den som är nyfiken på BIM och vill testa olika tillämpningsområden. Undervisningsmaterialet är annars designat för att användas vid universitet och högskolor som enskilda moduler eller som ett sammanhängande undervisningsmoment.

Det är avdelningen för konstruktionsteknik vid Lunds Tekniska Högskola som i samarbete med Tyréns AB i Malmö utvecklat utbildningsmaterialet. Det består av fem utbildningsmoduler för några centrala BIM-nyttor. Modulerna omfattar:

  • Objektsmodellering
  • Visualisering och ritningsframställning
  • Modellbaserad kostnadskalkylering
  • Modellbaserad tidsplanering
  • Modellbaserad konstruktionsberäkning

Till varje BIM-modul finns undervisningsmaterial i form av en 3D-modell, processbeskrivning som steg för steg förklarar arbetsgången, instruktionsfilmer som visar olika programfunktioner, föreläsningsunderlag som förklarar begrepp och metoder, lärarhandledning och andra dokument till stöd för respektive undervisningsmodul.

Materialet är fritt att använda för undervisning och går även att anpassa och utveckla vidare på egen hand eftersom alla dokument redovisas i öppet format.

Material är utvecklat med ekonomiskt stöd från Byggrådet i Malmö. Kontakta Niclas Andersson vid frågor om BIM-modulerna:niclas.andersson@kstr.lth.se

Till materialet på Lunds Tekniska Högskolas webbplats