Smart Built Environment: Ansökan inlämnad

2015-02-05

Idag lämnade BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad, tillsammans med flera aktörer i samhällsbyggnadssektorn, in en slutgiltig ansökan för ett strategiskt innovationsprogram. Förhoppningen är att få till ett mångårigt forsknings- och innovationsprogram inom området BIM, GIS och industriella processer inom samhällsbyggandet.

Smart Built EnvironmentAnsökan bygger på agendan Smart Built Environment från 2013 och är framtagen i bred och djup samverkan mellan aktörer inom samhällsbyggnadssektorn – fler än 30 företag och organisationer står bakom satsningen. Ansökan har skett i två steg och idag lämnandes den slutgiltiga ansökan in till VINNOVA.

Digitaliseringen förändrar samhällsbyggnadssektorn
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Ansökan beskriver hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Detta program tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. Pågående initiativ samordnas, kompletteras och växlas upp. Genom programmet säkerställs också de offentliga aktörernas engagemang och stöd, liksom en långsiktig statlig satsning, vilket är nödvändigt för framgång.

Gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln
En gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till förändringen. Ett obrutet informationsflöde med affärsdrivna tillämpningar inom BIM, GIS och industriella processer skapar nyttor för företagen, brukarna och samhället. Det unika med detta program är just integrationen mellan BIM, GIS och industriella processer, som ökar potentialen att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter.

Insatserna i programmet omfattar forskning, utveckling och innovation, och hanterar den digitala infrastrukturen, affärsdrivna tillämpningar i företag och integrering av processerna. Programmet skapar ny kunskap, kompetens, tjänster och produkter.

Målen med programmet är att minska sektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.

I april 2015 väntas det slutgiltiga beskedet.

Läs mer om ansökan på IQ Samhällsbyggnads webbplats