Byggvarudeklarationen uppdateras

2015-02-05

Byggvarudeklaration, som är ett frivilligt system för att lämna miljöinformation om byggvaror, kommer nu att uppdateras. Informationen används för att dokumentera och göra miljöanpassade materialval vid nyproduktion, drift och ändring av byggnader.

Innehållet i deklarationerna garanteras av den enskilde byggvaruleverantören.

Nu sker en uppdatering av deklarationerna som kommer att fokusera på:
• Kopplingar BVD- och EPD:er, EN 15804
• Kemiskt innehåll - lagstiftning
• Byggproduktförordningen och den prestandadeklaration som krävs
• Koppling till information om byggprodukter i miljöcertifieringssystemen Leed, Breeam och Miljöbyggnad
• Sociala aspekter

BIM Alliance medverkar i projektet med arbetet om standarder för att utbyta informationen.