BIM hänger inte med i digitaliseringen

2015-01-26

"Det kanske är dags att titta på hur utvecklingen i andra industrier skett. Det kan inte vara så att informationshantering inom just samhällbyggande är så komplext och problematiskt att utvecklingen ska ligga 20 år efter annan industri."

Läs hela krönikan i tidningen Byggindustrin