Två nya medlemmar i BIM Alliance!

2015-01-22

Vi hälsar BIM Alliance nya medlemmar Cembro och Stockholm Vatten varmt välkomna!

Cembro arbetar med produkter lösningar och metoder för projektering, produktion och förvaltning.

Stockholm Vatten är Sveriges ledande vattenaktör.

BIM Alliance har cirka 160 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance