Gruppen för anläggning bidrar till effektivare infrastrukturprojekt

2015-01-19

BIM Alliance har pratat med Pontus Bengtson, avdelningschef på WSPs avdelning samhällsbyggnad, och ledare för BIM Alliance intressentgrupp för anläggning.

Varför är det som ni jobbar med i anläggningsgruppen viktigt?
- Infrastrukturprojekt är de största investeringarna i samhället och vårt arbete kommer bidra till att effektivisera projekten. Det är svårt att sia om hur mycket vi kan bidra men eftersom det handlar om så stora förvaltnings- och investeringsvolymer ger även ett par procents effektivisering utdelning.

Vilka frågor diskuterar ni för tillfället?
- Vi för en dialog med Trafikverket som gör en genomlysning av de styrande dokumenten för att få med BIM som en naturlig del av sina projekt. Anläggningsgruppen kan stötta och vara en hjälp för Trafikverket i framtida utvecklingsarbete och implementering av BIM. Vi bevakar också de olika internationella initiativen för olika öppna standardformat. Framöver kommer vi engagera oss mer i arbetet med IFC Road.

Gruppen har funnits ett tag nu, vad arbetade ni med från början?
- Anläggningsgruppen bildades 2010 för att samla ihop branschen kring 3d-projektering och informationshantering. Det bubblade av olika utvecklingsprojekt inom området och det kändes som att det spretade en del. I starten handlade det mycket om att utbyta kunskap om genomförda projekt och att diskutera vad vi menade med BIM. Det är tydligt att vi kommit en bra bit sedan starten.


 
Kontakt

Om du vill vara med i gruppen eller har frågor, skicka ett e-post till Pontus Bengtson: pontus.bengtson@bimalliance.se Intressentgrupperna är till för medlemmar i BIM Alliance.