Ett framgångsrikt år för BIM Alliance!

2014-12-18

BIM Alliance första år blev spännande och mycket innehållsrikt! Sedan de tre föreningarna slogs ihop under samma paraply har vi sett att 1+1+1 blivit mycket mer än 3. Vi kan nu driva BIM- och digitaliseringsfrågorna samlat för hela sektorn och via alla er, nästan 160 medlemsföretag, fortsätta arbetet mot det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer.

God julUnder 2014 har vi haft 14 seminarier med olika inriktning och storlek. Via webbplats, nyhetsbrev och infoblad har vi spridit information och goda exempel. Vi har fortsatt det viktiga arbetet i intressentgrupperna som också slagits ihop och blivit fler. Under året har vi också börjat samordna standardiseringsfrågorna både i ett internationellt perspektiv och via projekt som drivs gemensamt av flera medlemmar.

Planeringen för 2015 pågår för fullt och BIM står högt på agendan i sektorn. För att utnyttja BIM ännu bättre i projekt och i förvaltning lyfter vi nu fram fler frågor att jobba med. Standardisering är viktigt, men också frågor om arbetssätt, organisation, juridik och utbildning.

Vi ser fram emot många inspirerande möten med er medlemmar under 2015!

God jul och ett gott nytt  BIM-år 2015 önskar BIM Alliance programledning!