Drönare, GIS och BIM – två dagar med ULI Geoforum

2014-12-05

Den 24 och 25 november genomförde BIM Alliance två seminariedagar tillsammans med ULI Geoforum. Läs mer och hämta presentationer från dagarna.

UAS – obemannade farkoster för effektiv datainsamling

UAS – obemannade farkoster för effektiv datainsamlingDag ett handlade om obemannade farkoster, drönare, för effektiv datainsamling med koppling till BIM och GIS. Diskussionerna handlade framför allt om hanteringen av den stora mängden data samt organisatoriska och juridiska aspekter, såsom vem som ansvarar för data och publicering. Alla var överens om att tekniken med drönare är här för att stanna och att den utgör ett för BIM och GIS mycket tillgängligt och användbart komplement till redan befintliga mätmetoder.

Läs mer och hämta presentationer

BIM och GIS - så effektiviserar vi ett ökat byggande

BIM och GIS - så effektiviserar vi ett ökat byggande

Dag två handlade om BIM och GIS för att effektivisera byggprocessen. Mötesdeltagarna kunde konstatera att det är två områden som närmar sig varandra med många gemensamma frågeställningar. En smart användning av digitala verktyg är både en möjlighet och en förutsättning för att ett ökat byggande ska ge bra resultat. Vi fick också se spännande exempel på BIM i stadsmodeller från både Stockholm och Göteborg.

Läs mer och hämta presentationer