Ny ledare för gruppen bygg och installation

2014-11-27

BIM Alliance har pratat med Sara Beltrami, BIM-strateg på Tyréns, och ny ledare för BIM Alliance intressentgrupp bygg och installation.

Varför startades det en intressentgrupp för bygg och installation?Sara Beltrami
- Det började med en grupp för installation. Vi tyckte det behövdes goda exempel på hur man effektivt arbetar med BIM för installationer. Vårt arbete skiljde sig en del från hur man arbetar inom arkitektur och konstruktion vilket gjorde att vi hade svårt att matcha kraven i projektens BIM-manualer. Det har varit lärorikt och nu är vi mogna för att ta steget att börja förändra. Målet är självklart att våra processer ska kunna beskrivas helt disciplinneutrala. Vi har utökat gruppens område till bygg och installation för att få en bättre bredd.

Vilka frågor arbetar ni med just nu?
- Vi diskuterar bland annat hur vi kan arbeta med kopplad data för att säkerställa att modeller, ritningar och beskrivningar blir samstämmiga. En annan viktig fråga är hur vi bygger modeller med rätt detaljeringsgrad i projekteringen så att de kan förädlas under produktionsskedet och slutligen bli bra förvaltningsmodeller.

Ni har arbetat med att ta fram BIP, vad är det för något?
- BIP står för Building Information Properties och är ett Property Set för IFC. Kort kan man säga att vi samlar alla egenskaper som behövs för validering i projekteringen, för produktion och för förvaltning. Mottagaren ska känna sig 100 procent säker på att rätt data hämtas ur modellen för vidare bearbetning. Mottagaren ska också kunna effektivisera sina processer i och med att informationsleveransen har samma struktur oavsett vilket projekteringsverktyg som använts, vilket projekt det är och vilken projektör som gjort modellen. Nu har vi börjat titta på de värdelistor som används och också tagit fram en värdelista för typbeteckningar som används på objekten. 


Kontakt

Om du vill vara med i gruppen eller har frågor, skicka ett e-post till Sara Beltrami: sara.beltrami@bimalliance.se. Intressentgrupperna är till för medlemmar i BIM Alliance.